Mini golf akademija

Mini golf akademija

Udruženje PIPOL  u  sklopu kampanje “Mala akademija” u prelijepom kompleksu Eko golf park Adventure u Breškama organizovalo je eko radionicu.

Ova kampanja za cilj je imala povećati fizičku aktivnost kod djece i mladih izliječenih od raka i članova njihovi porodica, doprinijeti pozitivnoj okupaciji i relaksaciji kroz radno-kreativnu terapiju, kao i  smanjenju socijalne izolacije.

U konačnici, glavni cilj ove kampanje je bio da pruži psihosocijalnu pomoć i podršku djeci izliječenoj od raka i članovima njihovih porodica kako bi se smanjile negativne socijalne, zdravstvene a u konačnici i ekonomske posljedice pandemije COVID-19 i time unaprijedio njihov cjelokupan društveni polažaj u ovim teškim vremenima, prepunim straha i neizvijesnosti.

Podijelite post