O nama

O nama

Misija Udruženja “PIPOL” je pružanje materijalne i psihosocijalne pomoći i podrške djeci i mladima oboljelim i izliječenim od malignih oboljenja  sa područja Tuzlanskog kantona.

Cilj nam  je pružiti pomoć našim štićenicima u  ostvarivanju  prava u okviru sistema socijalne zaštite, prava na redovno školovanje te adekvatnu rehabilitaciju i resocijalizaciju kao i psihosocijalnu podršku djeci oboljeloj i izliječenoj od malignih oboljenja i njihovim porodicama.

Naša vizija je stvoriti jednu samoodrživu organizaciju koja će svojim radom i djelovanjem biti na usluzi svim svojim korisnicima ali i široj društvenoj zajednici kroz pružanje usluga  psihosocijalne pomoći i podrške, savjetovanja i edukacije.

Organizacija je osnovana početkom 2007. godine na inicijativu roditelja i prijatelja djece oboljele od malignih oboljenja sa područja Tuzlanskog kantona, prije svega zbog činjenice da je Tuzlanski kanton vodeći kanton u FBiH po broju oboljele djece od malignih oboljenja u FBiH. Baza Udruženja broji preko 50 porodica sa područja TK čija su djeca oboljele ili liječena od malignih oboljenja. Potaknuti time te,  nagomilanom problematikom  u ovoj oblasti  kao i činjenicom da se zdravstveni i sistem socijalne zaštite nije sam  mogao adekvatno nostiti sa problemima i potrebama naše djece, odlučili smo i sami  doprinijeti poboljšanju statusa naših mališana i njihovih porodica kroz pružanje materijalne, moralne, psihosocijalne pomoći i podrške.

Osnovni ciljevi Udruženja su:

– pružanje pomoći oboljeloj djeci i mladima, kao i  njihovim roditeljima,  kroz organizovanje i realizaciju humanitarnih  akcija i aktivnosti

– pružiti materijalnu i psihosocijalnu  pomoć i podršku roditeljima i djeci, mladima oboljelim od malignih oboljenja ( u skladu sa mogućnsotima Udruženja)

– zadovoljiti potrebe djece i mladih oboljelih i izliječenih od raka kao lica sa invaliditetom s ciljem poboljšanja životnih uslova tih lica kao i resocijalizacije u društvo

– ostvariti saradnju sa drugim udruženjima s ciljem boljeg i efikasnijeg rada

– pomoći u ostvarivanju prava oboljele djece na redovno  školovanje i ostavrivanje prava iz sistema socijalne zaštite

– pružati  multidisciplinarnu pomoć i podršku od strane stručnjaka

(ljekar, socijalni radnik, psiholog) djeci, mladima i njihovim roditeljima

– borba za prava oboljele djece zagarantovana Zakonima u  BiH te Zakonima čiji je potpisnik Bosna i Hercegovina

– obezbjediti sredstava iz budžeta kao i vanbudžetska sredstva za realizaciju aktivnosti i projekata namijenjenih djeci, mladima oboljelim od malignih oboljenja i njihovim porodicama

– edukovati  stanovništvo o malignim oboljenjima s ciljem prevencije te poboljšanjem kvaliteta života oboljelih od malignih oboljenja

-vođenje inicijativa i kampanja za osnivanje banke donora koštane srži (matičnih ćelija) kao i druge aktivnosti u skladu sa Statutom Udruženja i Zakonom.

Projekti realizovani tokom 2020 godine:

  • Socijalna uključenost; COWIN-20GETHER,
  • Socijalna i zdravstvena zaštita; Pobijedimo pandemiju COVID -19 zajedno,
  • Socijalna zaštita; Radost za svako dijete, podrška za svaku porodicu,
  • Socijalna uključenost; I CANcer WE CANcer.

Tim Udruženja:

  • Amra Saračević ,diplomirani socijalni radnik – predsjednica Udruženja
  • Amra Mujkanović , bachelor socijalnog rada – asistent na projektima
  • Amira Osmić, inžinjer informatike – eksterni saradnik na projektnim aktivnostima

Podijelite post