„Ruke podrške“

„Ruke podrške“

Projektom pod nazivom „Ruke podrške“ pružili smo neophodnu psihosocijalnu pomoć i podršku  djeci oboljeloj i izliječenoj od raka sa područja Grada Tuzla sa jedne strane, te neophodnu materijalnu pomoć i podršku sa druge strane, čime smo doprinijeli zadovoljenju njihovih potreba i rješavanju njihovih problema kao jedne od najosjetljivijih društvenih skupina. Time smo  unaprijedili njihov društveni položaj. Implementacijom aktivnosti na projektu smo djelimično smanjili i ublažili negativne zdravstvene, ekonomske i socijalne posljedice uzrokovane brojnim pratećim problemima tokom i nakon liječenja, ali i pojavom pandemije COVID-19 na populaciju djece oboljele i izliječene od raka sa područja grada Tuzla čime smo olakšali njihovu postepenu uključenost u normalne životne tokove.

Implementacijom projekta doprinijeli smo zadovoljenju individualnih i zajedničkih potreba djece i mladih oboljelih i izliječenih od raka sa područja Grada Tuzla, poboljšanju njihovih uslova obrazovanja, razvoju i uspostavljanju socijalnih vještina, psihičkom osnaživanju, razvoju vlastitih potencijala i mogućnosti, prevazilaženju traumatskih iskustava ali i spontanom razvoju novih znanja i vještina, koje će im moći poslužiti i kao oslonac za kasnije lično i profesionalno usavršavanje.

Provedene aktivnosti prilikom realizacije projekta :

Od 01.08 do 30.09.2021.godine realizovan je  program materijalne podrške korisnicima projekta u okviru kojeg je izvršena nabavka i podjela anatomskih školskih torbi za najmanje 50 korisnika projekta koji pohađaju predškolsko, osnovno, srednje te visoko obrazovanje sa područja grada Tuzla;

Od 01.08. do 31.12.2021.godine kontinuirano je  realizovan  program psihosocijalne pomoći i podrške korisnicima projekta koji je obuhvatao:

– Usluge savjetovanja i podrške od strane socijalnog radnika  kroz individualni i grupni rad sa korisnicima projekta, koje je koristilo više od 30 korisnika projekta;

– Usluge savjetovanja i podrške od strane psihologa kroz individualni i grupni rad, koje je koristilo više od 20 korisnika projekta;

– U društvenim aktivnostima za djecu oboljelu i izliječenu od raka i članove njihovih porodica uzelo je učešće više od 50 korisnika projekta.

Od 01.08. do 31.12.2021.godine korisnici su imali  kontinuiranu podršku Mobilnog tima kroz:

– kućne posjete djeci oboljeloj i izliječenoj od raka u okviru kojih je obavljeno 5 kućnih posjeta korisnicima projekta;

– psihosocijalnu pomoć i podršku stručnog osoblja kroz individualne radionice sa korisnicima projekta, te kroz okupacionu terapiju kod kuće.

Generalni pokrovitelj projekta “Ruke podrške” su Grad Tuzla, Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu.

Podijelite post