Projekti realizovani tokom 2020 godine

Projekti realizovani tokom 2020 godine

Projekti realizovani tokom 2020 godine:

  • Socijalna uključenost; COWIN-20GETHER,
  • Socijalna i zdravstvena zaštita; Pobijedimo pandemiju COVID -19 zajedno,
  • Socijalna zaštita; Radost za svako dijete, podrška za svaku porodicu,
  • Socijalna uključenost; I CANcer WE CANcer.

Podijelite post