Author - admin

Projekti realizovani tokom 2020 godine

Projekti realizovani tokom 2020 godine: Socijalna uključenost; COWIN-20GETHER, Socijalna i zdravstvena zaštita; Pobijedimo pandemiju COVID -19 zajedno, Socijalna zaštita; Radost za svako dijete, podrška za svaku porodicu, Socijalna uključenost; I CANcer WE CANcer.

O nama

Misija Udruženja “PIPOL” je pružanje materijalne i psihosocijalne pomoći i podrške djeci i mladima oboljelim i izliječenim od malignih oboljenja  sa područja Tuzlanskog kantona. Cilj nam  je pružiti pomoć našim štićenicima u  ostvarivanju  prava u okviru sistema socijalne zaštite, prava na redovno školovanje te adekvatnu rehabilitaciju i resocijalizaciju kao i psihosocijalnu podršku djeci oboljeloj i...